Pénztárkezelő és valutapénztáros tanfolyam

Pénztárkezelő és valutapénztáros képzés

OKJ szám: 51 343 03
Engedélyszám: E-001338/2015/A002
Megnevezés: Pénztárkezelő és valutapénztáros
Óraszám: 30-50 óra

A képzés megkezdésének feltételei:
– Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:
– Banki és pénzforgalmi ügyintéző
– Értéktárkezelő (banki)
– Értéktáros (banki)
– Valutapénztáros
– Pénzfeldolgozó
– Banki pénztáros
– Főpénztáros (banki)
– Valutapénztáros
– Valutaváltó

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pénztárkezelő és valutapénztáros a pénzváltási tevékenységet végző hitelintézeti, illetve a pénzváltó közvetítői szakmában tevékenykedik. A vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. Közreműködik a készpénzforgalom lebonyolításában, elszámolásában. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. A valutapénztáros a specifikált okmányismerete alapján ügyfél-átvilágítást és személyazonosság vizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, melynek révén hozzájárul a pénzváltó és a pénzügyi intézmények prudens működéséhez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
– a valuta és csekk beváltását, eladását, konverzióját elvégezni,
– árfolyamot, jutalékot alkalmazni,
– az árfolyamok meghatározásában, meghirdetésében közreműködni,
– a természetes személy, vállalkozás, szervezet okmányai alapján devizajogi státuszt megállapítani,
– az ügyfél okmányait felismerni, azok alapján személyazonosítást végrehajtani,
– a különféle okmányok hatályosságát, érvényességét megállapítani,
– ügyfél-átvilágítási intézkedést végrehajtani,
– a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúját felismerni, szükség esetén bejelentést tenni,
– a bejelentéshez alkalmazandó számítógépes programot használni,
– a különféle pénznemeket és csekk típusokat felismerni, megkülönböztetni,
– a forint és valuta forgalomképességét és valódiságát megvizsgálni,
– a csekk érvényességét, valódiságát megállapítani,
– a hamisgyanús forintot, valutát felismerni,
– a hamisgyanús fizetőeszközök bevonásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani,
– a forgalomképtelen bankjegy, érme kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátni,
– a pénzváltási műveletet és készletmozgást bizonylatolni,
– a pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátni,
– értéktári teendőket elvégezni,
– a szükséges napi készletállomány megállapításában közreműködni,
– pénztárnaplót, értéktári nyilvántartást vezetni,
– a pénzváltó- és nyilvántartó számítógépes programokat használni,
– papíralapú vagy digitális valuta- és csekktájékoztatót, UV-lámpát, nagyítót használni,
– munkaköréhez kapcsolódóan iratkezelést végezni,
– munkaköréhez kapcsolódóan az ügyfelet tájékoztatni.

Követelménymodulok:
– 10146-16 Speciális ügyintézői feladatok ellátása
– 10139-16 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

Pénztárkezelő és Valutapénztáros Szakmai és Vizsgakövetelménye